Publicador de contenidos

Goiazko Herri Ostatuko Taberna jate­txe­a zerbi­tzu kudeaketarako kontratua eslei­tze­ko lehiaketa publikoa.

Baldintzak, ezaugarriak eta epeak.

02·01·2019


Proposamenak aurkezteko epea:
30 egun natural, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denetik (2019-01-02).

Informazio guztia hemen:
    - Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko iragarkia
    - Baldintza ekonomiko-administratiboen plegua