Publicador de contenidos

Tolosaldea Garatzenen maiatzeko formazio eskaintza

Alor ezberdinetako doako sei ikastaro eskainiko dira.

04·05·2021


Honakoak dira maiatzan zehar, Tolosaldea Garatzenek sustatuta izango diren ikastaroak.
 

Nola homologatu nire ikasketak

Maiatzak 8, larunbata.
17:00-19:00, Tolosako Kultur Etxea

Atzerrian burutatako Bigarren Hezkuntza, Batxilergo, ikasketa tekniko edo goi mailako ikasketen homologazio, balioztatze eta onarpen prozesuaren inguruko informazioa, aholkularitza eta orientazioa emango dira. Tolosako Jabetze Eskolaren testuinguruan antolatutako ikastaroa da.

 

Kanban enpresan

Maiatzak 13, osteguna
09:00-13:00, Lehiberri Zentroa

Kanban metodoa eta enpresan izan ditzakeen aplikazioak ezagutuko dira. Kanban lanaren aurrerapena kontrolatzeko eta zereginak kudeatzeko erabiltzen den metodoa da.

 

Lana aurkitzeko erremintak (1)

Maiatzak 20, osteguna
09:00-12:00, Lehiberri Zentroa

Lanbideko plataforma, posta elektronikoari zukua ateratzeko gakoak eta Infojobs plataforma erabiltzen irakatsiko da.

 

Nola sortu eta kudeatu e-commerce enpresa bat

Maiatzak 26-27, asteazkena eta osteguna
09:30-13:30, Lehiberri Zentroa

Bi eguneko ikastaroa izango da. Metodologia teoriko praktikoa landuko da, e-commerce enpresa bat sortzeko eta kudeatzeko gakoak ezagutzeko: CMSak, ordainketak, bidalketak, eskaeren kudeaketa, online marketina, e-commerce ereduak, plataformak…

 

Lana aurkitzeko erremintak (2)

Maiatzak 27, osteguna
09:00-12:00, Lehiberri Zentroa

Lanbideko plataforma, posta elektronikoari zukua ateratzeko gakoak eta Infojobs plataforma erabiltzen irakatsiko da.

 

Aurrera egiten duten talde motibatuak eta konektatuak lortu

Maiatzak 27, osteguna
09:00-13:00, Lehiberri Zentroa

Coaching eta Mindfulness teknikak aplikatzen ikasteko tailerra. Tresna praktikoak aplikatuko diru, taldean, zereginean eta pertsonengan presentzia mentala izateko. Norberaren eta besteen emozioen eragina, segurtasuna, entzuteko ohitura, pertsona eta emaitzen kohesioa edo erantzukizuna sortzea, jorratuko dira, besteak beste.

 

 

Oferta formativa de Tolosaldea Garatzen para mayo

Estos son los cursos que se ofrecerán durante el mes de mayo, a través de Tolosaldea Garatzen.
 

Cómo homologar mis estudios

8 de mayo, sábado.
17:00-19:00, Casa de Cultura de Tolosa

Información, asesoría y orientación sobre los requisitos y el proceso de homologación, convalidación y reconocimiento de estudios secundarios, bachillerato, técnicos y superiores, realizados en países extranjeros. Se trata de un curso en el marco de la Escuela de Empoderamiento de Tolosa.

 

Kanban en la empresa

13 de mayo, jueves
09:00-13:00, Lehiberri Zentroa

Kanban es un método que se utiliza para controlar el avance del trabajo. El Kanban está dentro de la estrategia de la mejora continua y continuada.

 

Herramientas digitales para encontrar trabajo (1)

20 de mayo, jueves
09:00-12:00, Lehiberri Zentroa

El Centro de Empleo mostrará cómo utilizar la plataforma Lanbide, las claves para sacarle jugo al correo electrónico y la plataforma Infojobs.

 

Cómo crear y gestionar una empresa de e-commerce

26-27 de mayo, miércoles y jueves
09:30-13:30, Lehiberri Zentroa

Se trata de un curso de dos días. Se trabajará una metodología teórica práctica para conocer las claves para la creación y gestión de una empresa e-commerce. Se trabajarán contenidos como los CMS, métodos de pago, envíos, gestión de pedidos, marketing online, modelos de e-commerce, las plataformas existentes…

 

Herramientas digitales para encontrar trabajo (2)

27 de mayo, jueves
09:00-12:00, Lehiberri Zentroa

El Centro de Empleo mostrará cómo utilizar la plataforma Lanbide, las claves para sacarle jugo al correo electrónico y la plataforma Infojobs.

 

Logra equipos motivados y conectados que sumen

27 de mayo, jueves
09:00-13:00, Lehiberri Zentroa

Taller para aprender a aplicar técnicas de coaching y Mindfulness. Recursos prácticos aplicados para la presencia mental en el grupo, en la tarea y en las personas. Se abordará la influencia de las emociones propias y ajenas, la seguridad, el hábito de escucha, la cohesión o la responsabilidad de las personas y de los resultados, entre otro.