Publicador de contenidos

ZURE ETORKIZUNA GERO ETA GERTUAGO BIDANIA-GOIATZEN

Kalegoena eremuko etxebizitzen informazioa eta horietan apuntatzeko aukera, hemen.

15·01·2023


Bidania-Goiazko udala azken urteetan etxebizitzen gaia gogotsu lantzen aritu da eta, momentu honetan, Kalegoena eremu guztiaren  kudeaketa berea da. 

Horrez gainera, aurrez interesa erakutsi zutenekin lanketak ere egin dira eta horietatik bederatzi interesdun posible atera dira. 

Beste SEI etxebizitza behintzat libre daude eta herrian berriz zabaltzeaz gainera, Tolosaldera ere zabalduko da. Bidania-Goiatzen  etorkizuna eraiki nahi dutenek orain dute horretarako aukera. Animatu zu ere! 

Epe berean, azken tramiteak egiteari ekingo zaio.  

 

KALEGOENAKO ETXEBIZITZEN AURREPROIEKTUAREN INFORMAZIO GUZTIA:

Etxebizitza kopuruak, tipologiak (libreak eta babestuak), gela eta komun kopuruak, garajeak, aurreikusitako prezioak.. -> HEMEN

EMAN IZENA GALDETEGI HONETAN -> GALDETEGIA
Epea: 2023-02-12

 

Informazio guztia: Bidania-Goiazko Udalean

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIVIENDAS DE KALEGOENA

El Ayuntamiento de Bidania-Goiatz lleva estos últimos años trabajando con ilusión el tema de las viviendas y en estos momentos gestiona toda la zona de Kalegoena. 

Además, también se ha trabajado con aquellos que previamente mostraron interés y de ellos han surgido nueve posibles interesados. 

Al menos otras SEIS casas están libres y por eso hacemos un nuevo llamamiento en el pueblo y también en Tolosaldea. Quienes 
queráis construir el futuro en Bidania-Goiatz ahora tenéis la oportunidad. ¡Anímate! 

En el mismo plazo, se harán los trámites finales. 

 

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LAS VIVIENDAS DE KALEGOENA:

Número de viviendas, tipologías (libres y protegidas), número de habitaciones y baños, garajes, precios estimados...  -> AQUI

RELLENA EL CUESTIONARIO.
Plazo: 12-02-2023

Toda la información: En el Ayuntamiento de Bidania-Goiatz